Po艂o偶enia i zatok kody icd

Plan artyku艂:

  • Historia klasyfikacji
  • Nowoczesne ICD
  • Struktura Klasyfikacja
  • r贸偶ne formy kodeks贸w zatok w ICD-10

ICD (International Classification of Diseases) - Special dokument, kt贸ry s艂u偶y do klasyfikowania i rejestrowania chor贸b, patogen贸w i przyczyn 艣mierci. Jest to dokument pozwala zgromadzi膰 i przeanalizowa膰 informacje przekazywane przez lekarzy z ca艂ego 艣wiata, w r贸偶nych odst臋pach czasowych.

Ka偶dej chorobie przypisana jest pewna liczba - kod drobnoustroj贸w. Na przyk艂ad ostra 偶贸艂taczka odpowiada warto艣ci J01. 0 , kt贸ry znajduje si臋 w sekcji ostrych infekcji dr贸g oddechowych. W przewlek艂ym zapaleniu zatok, znaczenie jest inne, ale bardziej na tym poni偶ej.

Historia klasyfikacji

pierwszych pr贸b usystematyzowania dane dotycz膮ce r贸偶nych patologii i przyczyn 艣mierci zosta艂y wykonane w XVIII wieku. Jednak偶e ta klasyfikacja nie obejmuje ca艂y szereg danych na temat chor贸b i nie mo偶e by膰 stosowany jako podstawowy klasyfikacji ca艂ego 艣wiata.

Pierwszy Mi臋dzynarodowy Kongres Statystyki odby艂a si臋 w stolicy Belgii w 1853 roku, gdzie dw贸ch lekarzy Genewa Farr i Marc d'Espin wezwania do rozwijania kluczowych postanowie艅 klasyfikacji przyczyn zgon贸w, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystywane na skal臋 mi臋dzynarodow膮.

We Francji w 1855 roku, druga konferencja lekarz da艂 jej wyniki, kt贸re r贸偶ni艂y si臋 mi臋dzy sob膮, i by艂y oparte na zupe艂nie innych kryteri贸w.Kongres przeanalizowa艂 dane i opracowa艂 list臋 139 nag艂贸wk贸w, kt贸re 艂膮czy艂y wyniki pracy obu lekarzy. P贸藕niej ta klasyfikacja zosta艂a skorygowana pi臋膰 razy do 1886 roku.

W 1893 roku, Jacques Bertillon , szef Paryskiego Urz臋du Statystycznego, na Mi臋dzynarodowej Konferencji w Chicago, przedstawiono klasyfikacj臋 przyczyn 艣mierci, kt贸ra opiera艂a si臋 na podziale chor贸b w odniesieniu do dotkni臋tego narz膮du lub obszaru anatomicznego.

Ten dokument zosta艂 zatwierdzony i jest u偶ywany w kilku krajach europejskich. W 1989 roku, Ameryka艅skie Stowarzyszenie na spotkaniu w stolicy Kanady, zdecydowa艂o si臋 wdro偶y膰 klasyfikacj臋 Bertillon w USA, Meksyku i Kanadzie i zasugerowa艂o, aby by艂o ono zmieniane co dziesi臋膰 lat.

Tak wi臋c klasyfikacja zaproponowana przez Bertillona w 1893 r. Stanowi艂a pocz膮tek serii dokument贸w dotycz膮cych mi臋dzynarodowej klasyfikacji chor贸b, kt贸re s膮 stale uzupe艂niane o nowe informacje.

Oddzielne miejsce zajmuje rewizja ICD w 1948 r. (Sz贸sta), poniewa偶 lista zawiera艂a stany, kt贸re nie spowodowa艂y 艣mierci pacjenta.

Wsp贸艂czesne ICD

Raz na dziesi臋膰 lat nast臋puje rewizja ICD pod nadzorem 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Do tej pory stosowana jest mi臋dzynarodowa klasyfikacja chor贸b dziesi膮tej rewizji, kt贸ra zosta艂a przyj臋ta na Mi臋dzynarodowej Konferencji w Genewie w 1989 roku.

Nowo艣ci: zawiera艂 osobn膮 rubryk臋 dla stan贸w, kt贸re powsta艂y po wykonaniu procedur medycznych, na przyk艂ad pooperacyjnej krwawienia z nosa i innych.

Opracowuj膮c rosyjski odpowiednik mi臋dzynarodowej klasyfikacji chor贸b, konieczne by艂o dostosowanie i korelacja klinicznych i diagnostycznych kryteri贸w WHO z cechami medycyny krajowej.Moskiewskie Centrum 艢wiatowej Organizacji Zdrowia poradzi艂o sobie z tym zadaniem, 艣ci艣le wsp贸艂pracuj膮c z innymi instytucjami medycznymi w kraju, aw 1999 r. Medycyna rosyjska przenios艂a si臋 do ICD-10.

Struktura klasyfikacji

ICD-10 zawiera trzy tomy, z kt贸rych pierwsz膮 jest sama klasyfikacja, a w drugiej i trzeciej znajduj膮 si臋 instrukcje dotycz膮ce jej u偶ycia oraz indeks alfabetyczny.

Alfanumeryczne podej艣cie do kodowania jest oparte na. W czterocyfrowej sekcji znajduje si臋 jedna litera, po kt贸rej znajduj膮 si臋 trzy cyfry. A00. 0 - Z99. 9

ICD-10 jest podzielony na 21 klas. Ka偶da klasa odpowiada pewnemu rodzajowi choroby, czy to zaburzeniu psychicznemu, czy chorobie uk艂adu oddechowego.

Klasy sk艂adaj膮 si臋 z trzycyfrowych nag艂贸wk贸w, oznaczonych liczbami, a kolumna u偶ywa ostatniej cyfry jako oddzielnego punktu w celu utworzenia podtytu艂u. Subbranch okre艣la r贸偶ne lokalizacje lub warianty przebiegu jednej choroby.

Kody r贸偶nych postaci zapalenia zatok szcz臋kowych w ICD-10

Ostre i przewlek艂e zapalenie zatok nale偶y do klasy 10 (J00- J99) "Choroby uk艂adu oddechowego". Dalej jest separacja:

Ostre zapalenie zatok szcz臋kowych jest wymienione w (J00-J06) "Ostre infekcje dr贸g oddechowych g贸rnych dr贸g oddechowych."

Przewlek艂e zapalenie zatok w rubryce (J30-J39) "Inne choroby g贸rnych dr贸g oddechowych."

Kod: J01. 0 Ostre zapalenie zatok szcz臋kowych (zapalenie zatok).

Kod: J32. 0 Przewlek艂e zapalenie zatok szcz臋kowych.

Je艣li istnieje potrzeba wyja艣nienia natury patogenu wywo艂uj膮cego zapalenie zatok, nale偶y zastosowa膰 dodatkowy kod (B95-B97).

  • B95 鈥嬧 - strepto i gronkowce, jako przyczyna chor贸b po艂o偶onych gdzie indziej;
  • B96 - inne czynniki bakteryjne, B97 - wirusy, kt贸re wywo艂ywa艂y pocz膮tek choroby.

Filmy Podobne Problemy: Szukanie zatoki wie艅cowej - symulator implantacji stymulatora serca (PM) / kardiowertera (ICD) / CRT.